Vrijwaring

Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar is in algemene bewoordingen geschreven en moet worden beschouwd als alleen algemene uitspraken. Deze publicatie mag niet worden gebruikt of er mag niet op worden vertrouwd om specifieke situaties te behandelen en u mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de informatie in deze publicatie. Geen enkele entiteit van het Allianancys-netwerk, haar partners, werknemers en agenten aanvaarden of aanvaarden enige aansprakelijkheid of zorgplicht voor enig verlies dat voortvloeit uit enige actie die al dan niet is ondernomen door iemand op basis van de informatie in deze publicatie of voor een beslissing die daarop is gebaseerd . ‘Alliancys’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen naar een of meer van Allianancys Group, haar netwerk van onafhankelijke lidfirma’s (‘het Alliancys-netwerk’), hun gelieerde entiteiten en alle Alliancys-lidfirma’s. De dienstverlening binnen het Allianancys-netwerk wordt gecoördineerd door Allianancys Group, een naamloze vennootschap opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Allianancys is de merknaam voor de Alliancys Group of Companies en voor elk van de Allianancys-lidfirma’s.