Voorwaarden

Allianancys Group levert namens zichzelf en haar lidfirma’s (‘Alliancys’) de inhoud op deze website (www.alliancys.com/eu/org), inclusief elke portal of verborgen pagina (de ‘Website’) onderhevig aan de volgende voorwaarden en voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) die van toepassing zijn op u als bezoeker van onze Website. We kunnen de voorwaarden periodiek wijzigen, dus kom af en toe terug. Als u een Allianancys-klant bent die toegang heeft tot onze Client Portal, neem dan even de tijd om de Algemene Voorwaarden van de Client Portal te lezen die samen met deze Voorwaarden uw gebruik van de Client Portal regelen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in mei 2020. Door deze website te bezoeken, te browsen of te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. Lees ons privacybeleid voor een uitleg van de praktijken en het beleid van Allianancy met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van informatie van onze gebruikers.

1. Auteursrechten & handelsmerken

Alle inhoud en functionaliteit op enig onderdeel van de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en afbeeldingen en de selectie en opstelling daarvan, is het exclusieve eigendom van Allianties of haar licentiegevers en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo’s (gezamenlijk de ‘Handelsmerken’) die op de Website worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Allianancys of haar licentiegevers. U stemt ermee in dat u in geen enkel openbaar medium (bijv. persberichten, websites) informatie aan Alliancys of haar licentiegevers zult verwijzen of toeschrijven voor reclame- of promotiedoeleinden, of om derden te informeren of te beïnvloeden en dat u geen handelsmerk gebruiken of reproduceren van, of enige goedkeuring door of relatie met Allianancys of haar licentiegevers impliceren. U stemt ermee in dat u, behalve met betrekking tot uw eigen inhoud die u aan Allianties verstrekt, niet: verklaringen zult afleggen dat u de rechten heeft zoals hierboven uiteengezet, die u niet hebt; aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, verkopen, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken van werken of ander materiaal of enig deel van onze website, inclusief de handelsmerken; of enig werk of ander materiaal, informatie, producten of diensten verkregen van enig deel van deze website te commercialiseren, zonder de schriftelijke toestemming van Allianancys of haar licentiegevers.

2. Gebruik van inhoud

Allianancys verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de duur hiervan om één exemplaar van de inhoud en functionaliteit weergegeven op de Website te openen en te downloaden, weer te geven en af ​​te drukken op één enkele computer, uitsluitend voor intern, zakelijk gebruik, mits dat u de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen die op de inhoud van de website worden weergegeven, behoudt. Als voorwaarde voor het gebruik van de Website, verklaart en garandeert u Allianties dat u: deze Website niet zult gebruiken op een manier of voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze Algemene voorwaarden; de Website gebruiken of proberen te gebruiken op een manier die de Website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik of genot van de Website door een andere partij kan belemmeren; materiaal of informatie verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of is verstrekt via de website; link naar de Website op een manier die onze reputatie schaadt of misbruikt, met inbegrip van maar beperkt tot datgene wat een associatie, verwantschap of goedkeuring met ons suggereert of impliceert die u niet hebt. Afgezien van eerlijk handelen zoals toegestaan ​​onder de auteursrechtwet van uw land, en zoals noodzakelijk voor de werking van de website, mag geen enkel deel van deze website, noch de informatie die erop staat, worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of verzonden, in enige vorm vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, reprografisch of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van Allianancys. De aangewezen vertegenwoordiger van Allianancy voor het ontvangen van kennisgevingen van derden met betrekking tot inhoud die is verzonden, in de cache opgeslagen, gehost of waarnaar wordt verwezen op het Allianancy-netwerk, is het hoofd Communicatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat: de Website en alle andere portals niet te allen tijde of zonder onderbreking beschikbaar zullen zijn; uw toegang tot de website en andere portals kan af en toe worden beperkt als gevolg van gepland of ongepland onderhoud; toegang tot de Website en andere portals is afhankelijk van verschillende factoren buiten onze controle; en We kunnen ervoor kiezen om de toegang tot een willekeurig aantal personen om welke reden dan ook op te schorten.

3. Gebruikersberichten

U erkent en stemt ermee in dat Allianties eigenaar zijn van en het onbeperkte recht hebben om te gebruiken, te publiceren, en dat Allianties een van haar licentiegevers anderszins alle informatie die u plaatst of anderszins op deze Website publiceert in berichten, enquêtereacties en anderszins mag exploiteren, en u doet hierbij afstand van alle claims tegen Alliancy