ESF3

ESF/3 is een raamwerk dat meerdere methodologieën, best practices en andere raamwerken kan combineren in één integrale (holistische)
benadering, voor:
– Identificatie en ontleding van problemen,- Het vinden van de “best passende for purpose”- oplossingsscenario(‘s)
– Een organisatie ondersteunen bij het succesvol implementeren van de geïdentificeerde oplossing (=verandering).

Daarnaast legt ESF/3 de oplossing op een zodanige manier vast (oplossing blauwdruk) dat het beschikbaar kan worden gesteld aan anderen
die dezelfde of vergelijkbare oplossing nodig hebben (het creëert bijvoorbeeld een gemeenschappelijke taal voor het vastleggen en overdragen van kennis en/of geleerde lessen).

ESF3

De ESF/3-benadering van Solution Blueprinting houdt er rekening mee dat industrieoplossingen individueel en uniek zijn, en daarom is een Solution Blueprint (SB) geen “oplossing in een doos”. Het is in plaats daarvan een alomvattend kader en aanpak
die een verzameling ervaringen en kennis uit het verleden omvat, zodat de nadruk niet ligt op opnieuw beginnen of
het dupliceren van andere benaderingen, maar eerder op communiceren om dingen beter, op tijd en binnen het budget. Een RvC is een
dynamisch en een fundamenteel onderdeel van een doorlopend proces.

ESF/3 bestaat uit de volgende compartimenten:

 1. Kennis & Best Practices Domain:
  Dit compartiment behandelt de methode van identificatie van de juiste kennisbronnen, toepasselijke
  best practices (indien aanwezig) en gerelateerde standaarden en methodologieën in relatie tot het probleem dat moet
  opgelost worden.
 2. Gemeenschappelijke probleem-/oplossing-definitiestructuur:
  Dit compartiment bevat de holistische structuur om het probleem (architecturale decompositie) en de
  mogelijke oplossing(en). De structuur is deels gebaseerd op Enterprise Architecture (EA)-frameworks (die in essentie in staat zijn om een ​​onderneming, haar structuur en haar componenten en de relaties daartussen te beschrijven).
 3. Oplossingsblauwdrukken:
  De uitvoer van de ESF/3-structuur (engine) is opgenomen in een zogenaamde “Oplossingsblauwdruk” (SB)
 4. Change Delivery Framework:
  Het beschrijven van een oplossing is één ding. Het daadwerkelijk afleveren is iets anders. Het implementeren van een oplossing kan worden gezien als een
  vorm van verandering die een organisatie moet doormaken. Oplossingen kunnen niet worden bereikt zonder enige vorm van verandering.

ESF/3 gebruikt deze controledomeinen om de (inhoud van de) Oplossingsblauwdruk uit te voeren en te leveren binnen afgesproken tijd-, budget- en kwaliteitsbeperkingen. Het is de combinatie van de Oplossingsblauwdrukken en de controledomeinen die organisaties in staat stelt meer controle te hebben.